Care beschikt over een aantal certificeringen; ISO 9001 (kwaliteitsmanagementsysteem), VCA (veiligheidssysteem) en VSR (professioneel schoonmaken). Hiernaast zijn een aantal medewerkers in het bezit van BHV/EHBO en zijn wij lid van de werkgeversorganisatie (SIEV!). Ook is een milieubeleidsplan aanwezig en wij zijn druk doende het certificaat MVO prestatieladder te behalen.

certificering1      certificerin2

Het uitgebreide en volledige dienstenpakket dat  Care aanbiedt wordt voor een groot deel door ons zelf opgepakt.

Daar waar specialisme wordt gevraagd dat niet in ons eigen bezit is, schakelen we de hulp van onze partners in. Een aantal partners waar wij mee samenwerken:

Een aantal opdrachtgevers waar wij onze diensten aanbieden: