Een groot deel van onze opdrachtgevers bevinden zich in het onderwijs. We hebben het hier over basisscholen en middelbare scholen, maar ook kinderdagopvangcentra en buitenschoolse opvang. Voor de basisscholen hebben we een uniek concept.

Het is algemeen bekend dat leerlingen beter presteren in een schone werkomgeving. De rust, hygiëne en orde zorgen ervoor dat de focus ligt op waar de school voor staat: onderricht geven aan de leerlingen. Naast de hygiëne zijn ook de beperkte budgetten een gegeven om rekening mee te houden bij het zoeken naar de meest ideale oplossing.

In overleg met de (bovenschools) directeur of verantwoordelijke medewerker stellen we een op maat gemaakt werkprogramma op. Dit maatwerk is zeer essentieel daar geen enkele school (gebouw, leerlingaantal, ed.) hetzelfde is. Ook kijken we naar de gebruikers; een basisschool is verschillend van de middelbare school.

Care Clean Concept

Care heeft voor de basisscholen het Care Clean Concept ontwikkeld. In de markt is dit beter bekend als ‘De Schone Frisse School’. Daarbij maken wij de gebruikers van de school bewust van een schone school. Samen bereik je meer. 2x per jaar keurt de GGD de scholen en brengt hier een openbaar rapport van uit. Dat houdt de school en ons scherp om kwaliteit te waarborgen. De GGD heeft hiervan een voorlichtingsfilmpje gemaakt. 

Voor meer info www.schonefrisseschool.nl

Enkele referenties: