Care Dienstengroep B.V., gevestigd aan de Wierdensestraat 25, 7443 AA te Nijverdal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Care Dienstengroep B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Wij verwerken de volgende, door u aangeleverde, persoonsgegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:

  • NAW gegevens
  • Emailadres
  • Telefoonnummer
  • Curriculum vitae (CV)

 

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Care Dienstengroep B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Wij verzamelen en verwerken gegevens van personen ten behoeve van de sollicitatieprocedure via email. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring of die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of vanwege een wettelijke verplichting, tenzij wij hiervoor op voorhand uw toestemming hebben verkregen.

 

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Persoonsgegevens van sollicitanten worden tot vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure bewaard, Indien wij uw gegevens langer mogen bewaren, om invulling van toekomstige vacatures, dient u dit schriftelijk aan ons te melden, wij bewaren uw gegevens dan maximaal één jaar.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Care Dienstengroep B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Care Dienstengroep B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@caredienstengroep.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Care Dienstengroep B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit

Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Care Dienstengroep B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons hoofdkantoor of via secretariaat@caredienstengroep.nl

Deze maatregelen zijn onder andere, maar niet beperkt tot:

  • Care Dienstengroep B.V. zorgt dat haar netwerkverbindingen beveiligd zijn (SSL);
  • Personeel is verplicht tot geheimhouding;
  • Toegang tot personeelsgegevens is beperkt tot bepaalde geautoriseerde personen;
  • Strikt wachtwoordbeleid

 

Contact

Voor vragen of verzoeken over deze privacyverklaring of over uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via onderstaande adresgegevens:

Care Dienstengroep B.V.

Wierdensestraat 25

7443 AA Nijverdal

secretariaat@caredienstengroep.nl

0800-4004010